Veronika Nógellová fotka

Veronika Nógellová

aka verca

Intelektom vyniká,
Známkami nám uniká.
Verča všetko vyhráva,
Fínsku lásku vyznáva.